Make your own free website on Tripod.com
 

                            Nhatrang ,ngày 20 tháng 6 năm 2004

                           Kính gửi: Qúy vị cựu Giáo sư
                                         các trường Trung Tiểu học công lập , tư thuc
                                         Khánh hòa- Nhatrang

Kính thưa các đồng nghiệp,

Chúng tôi, một nhóm cựu giáo chức cao tuổi nay đã nghỉ hưu tại Nhatrang,  đang tự nguyện  thành lập một  Qũy Học Bổng dành cho học sinh – sinh viên nghèo hiếu học có gia cảnh quá khó khăn , không đủ khả năng tài chánh để đóng học phí vào đầu năm học(một số chi tiết về chương trình học bổng được trình bày trong thư vận động) .

Viết thư này đến qúy vị , chúng tôi biết rằng qúy vị cũng như chúng tôi hầu hết đã ở tuổi về hưu. Chúng tôi   mong sẽ nhận được sự ủng hộ tinh thần từ các cựu giáo chức Khánh Hòa Nha Trang . Chúng tôi tin với uy tín sẳn có của qúy vị  đối với học trò cũ của mình , qúy vị có thể giúp chúng tôi trong việc khuyến khích các cựu học sinh tham gia công tác  gây qũy học bổng..

Thật ra với tuổi tác hiện nay , chúng tôi cũng muốn nghỉ ngơi , nhưng hàng ngày cứ phải nghe , thấy một số  em học sinh-sinh viên  muốn đến trường mà không đến được vì gia cảnh qúa nghèo  , cha mẹ già yếu ốm đau , ……..  không thể đóng học phí vào đầu năm học. Chúng tôi  thấy không thể làm ngơ được.

Vài hàng thăm  qúy vị  đồng nghiệp và xin  chúc sức khỏe qúy vị được dồi dào.
 
                                                                      Kinh thư
                                   Thay mặt BĐH Qũy HB Nhatrang-Khánh hòa

                                                                  Đòan Thu Cúc
                                                                  Trần Đăng Nhơn
                   PS : Kèm theo đây:
                  - Thư gởi Đồng Hương NT-KH và cựu Học Sinh
 
 

 

 
                        Nha Trang, ngày 8 tháng 5 năm 2004
 
                      Kính gởi :   Đồng hương Nha Trang-Khánh Hòa
                      Thân gởi :   Anh Chị Em cựu học sinh Nha Trang - Khánh Hòa
                       v/v:   Thư vận động
                                Qũy Học Bổng Học Sinh - Sinh Viên nghèo Nha Trang-Khánh Hoa

Thưa qúy Đồng Hương ,
Cùng các Anh Chị Em cựu học sinh thân mến ,

Chúng tôi là một nhóm giáo chức thuộc các trường Trung học Nha Trang-Khánh Hoà đã về hưu. Từ năm 2000 , do sự gợi ý và mong ước của một số Anh Chị cựu học sinh thuộc Trung Tâm Cung Giũ Nguyên Hoa Kỳ về công tác từ thiện giúp đỡ các em học sinh – sinh viên nghèo tại Nha Trang - Khánh Hòa , chúng tôi đã thành lập Ban Cứu Xét và Phân Phối Học Bổng để  thực hiện công việc từ thiện này. Công việc diễn tiến tốt đẹp.
Trong 4 năm qua chúng tôi đã  cấp phát  cho 227 học sinh và sinh viên với số tiền tổng cộng 181.200.000 ĐVN ( tương đương US11,250$ ).
Đến nay, chúng tôi nhận thấy càng ngày càng có nhiều đồng hương cũng như các Anh Chị Em cựu học sinh sẵn lòng góp phần tài trợ học bổng. Có nơi góp tiền thành một nhóm, có nơi gởi theo từng cá nhân, một số đồng hương và Anh Chị cựu học sinh nước ngoài nhân chuyến về thăm nhà, đến thăm hỏi chúng tôi và gởi tiền giúp học bổng các em học sinh và sinh viên nghèo.
Góp phần làm công tác từ thiện như chuyển học bổng đến các em học sinh sinh viên nghèo là công việc chúng tôi rất sung sướng ở tuổi về hưu .Nhưng việc liên hệ đến tài chánh khá lớn, chúng tôi cũng rất lo ngại. Ngoài ra, càng ngày có nhiều đồng hương và các cựu học sinh tham dự chương trình học bổng từ nhiều nơi và nhiều dịp khác nhau nên việc kế toán, chứng minh phân minh cũng không dễ dàng. Chúng tôi có nêu các khó khăn này với một số Anh Chị cựu học sinh đã từng  đóng góp các phần học bổng trong các năm rồi. Các Anh Chị đề nghị  chúng tôi nên chính thức  đứng ra vận động Qũy Học Bổng cho Học Sinh và Sinh Viên nghèo Khánh Hòa Nha Trang. Với đề nghị này, tất cả các đóng góp về Học Bổng sẽ chung vào một  Qũy lấy tên là :

                         Qũy Học Bổng Nha Trang-Khánh Hòa

Chúng tôi đã cùng qúy vị giáo chức trong Ban Phan Phối Học Bổng ( nay là Ban Điều Hành )  thảo luận và cân nhắc. Chúng tôi đều đồng ý với đề nghị này  và sẽ cùng nhau sắp xếp công việc điều hành và phân phối Qũy Học Bổng với hy vọng điều hành dễ dàng hơn, sự tham gia yểm trợ qũy học bổng dồi dào hơn để mỗi ngày số học sinh và sinh viên nghèo hiếu học của Nha Trang-Khánh Hòa nhận được học bổng nhiều hơn
Bằng thư này, chúng tôi mong được các  đồng hương Nha Trang-Khánh Hòa cũng như các Anh Chị cựu học sinh Nha Trang Khánh Hòa yểm trợ Qũy Học Bổng như qúy vị và các Anh Chị đã yểm trợ, và giúp chuyển thư này đến qúy vị hảo tâm .

Ở nước ngòai chúng tôi được sự giúp đở của Cô Phạm Thị Hải (cựu GS nữ Trung Học Nha Trang) và chị Võ Xuân Hương (cựu học sinh Nữ Trung Học-Võ Tánh). Phần yểm trợ từ nước ngoài xin gởi đến Võ Xuân Hương theo địa chỉ sau đây :
                Chi phiếu ghi Võ Xuân Hương
                    và  gởi về địa chỉ :
                 Võ Xuân Hương
                 P.O.Box 270 593
                Dallas, TX 75227  USA
                Email: hocbongnt@yahoo.com
               Trong nước , phần yểm trợ xin gởi về :
                Ong Đặng Như Đức
                3 Phan Chu Trinh . Nhatrang , Khánh hòa
                ĐT: 058. 821931

Đại diện cho các em học sinh sinh viên đã và sẽ nhận học bổng từ qúy đồng hương và các anh chị cưụ học sinh Khánh Hòa-Nha Trang, cám ơn trước qúy vị
Trân trọng kính chào

                                   BAN DIỀU HÀNH QUỸ HỌC BỔNG
                                    NHATRANG-KHÁNH HÒA
Lê văn Đào ( Cựu GS TH Võ Tánh & các trường tư thục ở Nhatrang)
Nguyễn Ngân ( Cựu Giám học trường Tư thục Văn Hóa Nhatrang )
 Đòan Thu Cúc ( Cựu Tổng Giám thị trường Nữ Trung học Nhatrang )
Trần Đăng Nhơn ( Cựu GS TH.Võ Tánh và ĐH CĐ Duyên Hải Nhatrang )
Đặng Như Đức  ( Cựu GS TH.Võ Tánh Nhatrang )
Trần Đăng Lộc ( Cựu GS TH. Võ Tánh Nhatrang )
Nguyễn Hỗ ( Cựu GS TH Diên Khánh & Sở Giáo dục KH )
Lê Văn Trợ ( Cựu GS trường Tư Thục Bồ Đề Nhatrang )
Đỗ Lai Vỵ ( Cựu GS trường Tư thục Văn Học Nhatrang )
Trần Thị Cảnh ( Y tá BV Khánh hòa , đã nghỉ hưu )
Trương Mỹ Hòang ( Cựu GS trường Nữ TH Nhatrang )
Phạm Thị Cúc  ( Cựu GS trường Tư thục Bồ Đề Nhatrang )

Ghi chú:  Mỗi buổi lễ  phát học bổng chúng tôi đều có ghi hình vào video tape và gửi bản chính qua Xuân Huơng để sao chép gửi các vị hảo tâm dã dóng góp vào Quỹ HB. Quý vị khác muốn tìm hiểu xin viết thư cho cô Võ Xuân Hương theo địa chỉ trên để nhận video tape