Make your own free website on Tripod.com
Sau đây là một số chi tiết và hình ảnh của Quỹ Tương Trợ Y Tế
 

1-Địa điểm.
Đồng Dài là một xứ đạo miền núi cách thành phố Nha trang khỏang 25 cây số về phía Tây Bắc.  Dân số khỏang 7.000 dân trong đó 1/10 là người công giáo.Các xã chung quanh gồm : Diên Thọ (người kinh), Diên Phước (người kinh),Đất sét (người kinh), Các xã :Khánh phú ,Khánh Nam,Khánh Hiệp, Khánh Bình, Khánh vĩnh, Cầu Bà, Ba Cẳng là những xa anh em Dân tộc sinh sống.(Khỏang 20.000 người)
Đồng Dài được xem như là trung tâm của những xã này về phương diện Tôn giáo và các công tác Xã hội.

2-Hòan cảnh.
Tình trạng về y tế thiếu hụt.Tình trạng vệ sinh cơ sở kém.Ý thức của Dân chúng về phòng chống bệnh tật kém. Thường mắc những bệnh về Hô hấp, kí sinh trùng (Sốt rét, giun sán ..) Các bệnh đường ruột, da liễu, suy dinh dưỡng….Nội tiết..(bướu giáp)

3-Những gì đã làm và đang làm.
-Lập một phòng khám nhân đạo tại Nhà thờ Đồng Dài. Người chịu trách nhiệm là Tu sĩ Benedict Lê huy Mỹ
-Phòng Khám làm việc với sự hỗ trợ của anh em trong tỉnh dòng Phanxico Viet Nam và anh em thuộc cộng đòan Phanxico Đồng Dài.  Phòng khám làm việc độc lập không lệ thuộc vào chính quyền địa phương).

4-Phương cách làm việc.
-Phòng khám đã được thành lập từ năm 1990 cho đến nay.
-Nguồn vốn ban đầu xin hỗ trợ từ quĩ Xã hội của Tỉnh Dòng.(Mỗi năm tỉnh dòng cấp cho phòng khám 5.000.000 $ VN khỏang 500 CND).
-Một số ân nhân, bạn bè trong và ngòai nước giúp đỡ (ít và không định kì).
-Phòng khám làm việc 3 ngày trong một tuần:Thứ tư, thứ sáu, chu nhật ( chủ nhật dành riêng cho anh chị em dan tôc.)
-Phòng khám có thuê 2 y tá địa phương làm việc (Làm việc có lương, mỗi ngày 30.000 $ VN tương đương 2 USD).
-Trung bình mỗi ngày tiếp nhận khỏang 100 bệnh nhân.( Trong đó khoảng 60 bệnh nhân hòan tòan miễn phí ).
-Số bệnh nhân miễn phí hòan tòan là các anh em Dân tộc vùng núi, người nghèo , người gìa,và trẻ em thuộc các xã (không phân biệt lương giáo)
-Để duy trì phần nào vốn ban đầu và trả lương cho y tá, những bệnh nhân nào có khả năng , chúng tôi xin mỗi bệnh nhân đóng góp cho một lượt khám và thuốc men dùng trong 1 ngày là 5.000 $VN