Make your own free website on Tripod.com
 
THƯ GỬI CỦA THẦY NGUYỄN VĂN LỤC
(dạy Triết ở Võ Tánh truớc 75, hiện đang sống tại Montreal, Canada)

Thân gửi các anh chị cựu học sinh Võ Tánh và Nữ Trung Học Nhatrang.

Nhân kỳ họp mặt sắp tới ở San Jose của các anh chị, tôi không về tham dự được, xin gửi lời chào và kính thăm các thầy cô giáo cũng như các anh chị về dự ngày họp mặt đông đảo, đầy ấn tượng này.  Nhân tiện đây, xin gửi tất cả các anh chị một thỉnh cầu của tôi sau đây.

Cách đây 4 năm, do sự giới thiệu của Cha Aime  Đỗ Văn Thông, thuộc dòng Phan xi cô ở Nhatrang, tôi được biết có một cơ sở xã hội lo chẩn bệnh và phát thuốc cho người nghèo và dân tộc ít người.  Hiện nay công việc xã hội y tế đó do một bác sĩ đảm nhiệm, tên Lê Huy Mỹ, nay đã là tu sĩ nên thường gọi là thầy Lê Huy Mỹ.  Xin đính kèm bằng các chi tiết và một số hình ảnh các hoạt động của cơ sở này.

Trong phạm vi cá nhân hạn hẹp của tôi, tôi đã quyên tiền mỗi năm khoảng hơn 3000 đồng CAN cho thầy Lê Huy Mỹ một cách đều đặn, năm nào cũng đạt số tiền dự trù.  Đã là năm thứ tư, tôi quyên tiền giúp đỡ như thế để cho cơ sở xã hội từ thiện này tiếp tuc hoạt động. Trung bình khám bệnh và phát thuốc cho 100 bệnh nhân, mỗi tuần 3 lần.  Đây là một cơ quan xã hội từ thiện, được  bảo trợ bởi nhà dòng Phan xi cô Nhatrang, mỗi năm tôi đều nhận được báo cáo tài chánh.

Bởi vậy, nhân kỳ về dự buổi họp mặt đông đảo này xin đựơc giới thiệu và mong quí vị giáo sư, các anh chị cựu học sinh, cũng như tôi, thấy đây là một công tác từ thiện đáng được yểm trợ và giúp đỡ.  Xin các anh chị mở tay rộng lượng ủng hộ cho cơ sở xã hội từ thiện này.  Mỗi một đồng dola của anh chị có thể chữa trị cho một bệnh nhân, có thể cứu một sinh mạng một đứa trẻ.  Nhất là đối với anh chị em dân tộc ít người.  Xã hội ta đã bỏ rơi họ, chế độ nào cũng thế, thời trước đã vậy, thời nay cũng rứa.  Họ vẫn là những kẻ đứng bên lề, sống khốn khổ, nghèo nàn.  Họ cần được chúng ta giúp đỡ.  Cứ nghĩ như thế mà tôi đã làm.  Người nghèo là người nghèo, không nhãn hiệu, không tôn giáo, không là gì hết.  Nhân danh họ mà tôi kêu gọi đến tấm lòng vị tha của các anh chị.
Xin cám ơn

Nguyễn Văn Lục
nguyen_van_luc@hotmail.com
10925 Ethier. Montreal Nord. H1H3G7. Canada.
 (514). 321.4039.

Cần biết thêm chi tiết về hoạt động Tương Trợ Y Tế Đồng Dài, xin liên lạc :
Thầy Lê Huy Mỹ ở Nhatrang, lehuymy@pmail.vnn.vn
Cha Đỗ Văn Thông, dòng Phan xi cô, hiện ở Montreal, Canada, aimedo2000@hotmail.com

Đóng góp cho Quỹ Tương Trợ Y Tế Đồng Dài, xin gởi về :
Rev. Do Van Thong, ofm
245 Gardenville
Longueuil, Quebec
J4H  2H1
Canada