Make your own free website on Tripod.com
   Nha Trang, ngày 8 tháng 5 năm 2004
               Kính gởi : Đồng hương Nha Trang-Khánh Hòa
           Thân gởi : Anh Chị Em cựu học sinh Nha Trang - Khánh Hòa
 
 v/v:Thư vận động Qũy Học Bổng Học Sinh - Sinh Viên nghèo Nha Trang-Khánh Hoà

Thưa qúy Đồng Hương ,

Cùng các Anh Chị Em cựu học sinh thân mến ,
 

Chúng tôi là một nhóm giáo chức thuộc các trường Trung học Nha Trang-Khánh Hoà đã về hưu. Từ năm 2000 , do sự gợi ý và mong ước của một số Anh Chị cựu học sinh thuộc Trung Tâm Cung Giũ Nguyên Hoa Kỳ về công tác từ thiện giúp đỡ các em học sinh – sinh viên nghèo tại Nha Trang - Khánh Hòa , chúng tôi đã thành lập Ban Cứu Xét và Phân Phối Học Bổng để thực hiện công việc từ thiện này. Công việc diễn tiến tốt đẹp.

Trong 4 năm qua chúng tôi đã cấp phát cho 227 học sinh và sinh viên với số tiền tổng cộng 181.200.000 ĐVN ( tương đương US11,250$ ).

Đến nay, chúng tôi nhận thấy càng ngày càng có nhiều đồng hương cũng như các Anh Chị Em cựu học sinh sẵn lòng góp phần tài trợ học bổng. Có nơi góp tiền thành một nhóm, có nơi gởi theo từng cá nhân, một số đồng hương và Anh Chị cựu học sinh nước ngoài nhân chuyến về thăm nhà, đến thăm hỏi chúng tôi và gởi tiền giúp học bổng các em học sinh và sinh viên nghèo.

Góp phần làm công tác từ thiện như chuyển học bổng đến các em học sinh sinh viên nghèo là công việc chúng tôi rất sung sướng ở tuổi về hưu .Nhưng việc liên hệ đến tài chánh khá lớn, chúng tôi cũng rất lo ngại. Ngoài ra, càng ngày có nhiều đồng hương và các cựu học sinh tham dự chương trình học bổng từ nhiều nơi và nhiều dịp khác nhau nên việc kế toán, chứng minh phân minh cũng không dễ dàng. Chúng tôi có nêu các khó khăn này với một số Anh Chị cựu học sinh đã từng đóng góp các phần học bổng trong các năm rồi. Các Anh Chị đề nghị chúng tôi nên chính thức đứng ra vận động Qũy Học Bổng cho Học Sinh và Sinh Viên nghèo Khánh Hòa Nha Trang. Với đề nghị này, tất cả các đóng góp về Học Bổng sẽ chung vào một Qũy lấy tên là :
 
 

Qũy Học Bổng Nha Trang-KhánhHòa

Chúng tôi đã cùng qúy vị giáo chức trong Ban Phan Phối Học Bổng ( nay là Ban Điều Hành ) thảo luận và cân nhắc. Chúng tôi đều đồng ý với đề nghị này và sẽ cùng nhau sắp xếp công việc điều hành và phân phối Qũy Học Bổng với hy vọng điều hành dễ dàng hơn, sự tham gia yểm trợ qũy học bổng dồi dào hơn để mỗi ngày số học sinh và sinh viên nghèo hiếu học của Nha Trang-Khánh Hòa nhận được học bổng nhiều hơn

Bằng thư này, chúng tôi mong được các đồng hương Nha Trang-Khánh Hòa cũng như các Anh Chị cựu học sinh Nha Trang Khánh Hòa yểm trợ Qũy Học Bổng như qúy vị và các Anh Chị đã yểm trợ, và giúp chuyển thư này đến qúy vị hảo tâm .

Ở nước ngòai chúng tôi được sự giúp đở của Cô Phạm Thị Hải (cựu GS nữ Trung Học Nha Trang) và chị Võ Xuân Hương (cựu học sinh Nữ Trung Học-Võ Tánh). Phần yểm trợ từ nước ngoài xin gởi đến Võ Xuân Hương theo địa chỉ sau đây :

Chi phiếu ghi Võ Xuân Hương

vàgởi về địa chỉ :
Võ Xuân Hương
P.O.Box 270 593
Dallas, TX 75227
               USA
Email: hocbongnt@yahoo.com

Trong nước , phần yểm trợ xin gởi về :
 Ông Đặng Như Đức

3 Phan Chu Trinh . Nhatrang , Khánh hòa
ĐT: 058. 821931

 

Đại diện cho các em học sinh sinh viên đã và sẽ nhận học bổng từ qúy đồng hương và các anh chị cưụ học sinh Khánh Hòa-Nha Trang, cám ơn trước qúy vị

Trân trọng kính chào
 
 

BAN DIỀU HÀNH QUỸ HỌC BỔNG
NHATRANG-KHÁNH HÒA

Lê văn Đào ( Cựu GS TH Võ Tanh & các trường tư thục ở Nhatrang)

Nguyễn Ngân ( Cựu Giám học trường Tư thục Văn Hóa Nhatrang )
Đòan Thu Cúc ( Cựu Tổng Giám thị trường Nữ Trung học Nhatrang )
Trần Đăng Nhơn ( Cựu GS TH.Võ Tánh và ĐH CĐ Duyên Hải Nhatrang )
Đặng Như Đức( Cựu GS TH.Võ Tánh Nhatrang )
Trần Đăng Lộc ( Cựu GS TH. Võ Tánh Nhatrang )
Nguyễn Hỗ ( Cựu GS TH Diên Khánh & Sở Giáo dục KH )
Lê Văn Trợ ( Cựu GS trường Tư Thục Bồ Đề Nhatrang )
Đỗ Lai Vỵ ( Cựu GS trường Tư thục Văn Học Nhatrang )
Trần Thị Cảnh ( Y tá BV Khánh hòa , đã nghỉ hưu )
Trương Mỹ Hòang ( Cựu GS trường Nữ TH Nhatrang )
Phạm Thị Cúc ( Cựu GS trường Tư thục Bồ Đề Nhatrang )

Ghi chú:  Mỗi buổi lễ phát học bổng chúng tôi đều có ghi hình vào video tape và gửi bản chính qua Xuân Huơng để sao chép gửi các vị hảo tâm dã dóng góp vào Quỹ HB. Quý vị khác muốn tìm hiểu xin viết thư cho cô Võ Xuân Hương theo địa chỉ trên để nhận video tape