Make your own free website on Tripod.com

               Thư của Bà Hiệu Trưởng Bùi Ngoạn Lạc

                     San Jose ngày 18 tháng 12 năm 2003

Thân gởi các bạn Giáo Sư và các em cựu Học Sinh Nữ Trung Học Nha Trang

Lại một lần nữa Giáo Sư và học sinh chúng ta ở hải ngoại lại tìm về nhau qua một lần sum họp.

Năm vừa qua các em học sinh dự định tổ chức nhưng vì công việc đa đoan nên không thực hiện được.  Nay hội ngộ hè 2004  sắp đến và để chuẫn bị cho cuộc họp mặt, chúng tôi kêu gọi các bạn và các em ở khắp nơi cũng như ở San Jose hãy tìm về tổ ấm Nữ Trung Học một ngày để cùng nhau gặp gỡ hàn huyên tâm sự vì theo một vị thiền sư đã nói:

                    Thân như bóng chớp chiều tà

                    Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời

                   Sá chi suy thạnh cuộc đời

                   Thạnh suy như hạt sương mai đầu cành

Do đó chúng ta hãy cố gắng tìm đến với nhau dù trong chốc lát kẻo một ngày kia không được gặp lại nhau sẽ hối tiếc.

Mong các bạn và các em cố gắng tham dự đông đảo kỳ họp mặt này.

Thân mến chúc các bạn và các em năm mới thân tâm thường an lạc.
 

 

Bà Bùi Ngoạn Lạc

3315 Mount Everest Drive

San Jose, CA 96125
408-929-9512