Make your own free website on Tripod.com

Các Anh Chị thân mến,

Chúng ta đã gởi thư mời đến hơn 90 Giáo Sư Võ Tánh & Nữ Trung Học ở trong và ngoài VN trong danh sách đăng trên web site này.

Cho đến hôm nay …

Các Giáo Sư Võ Tánh và Nữ Trung Học sau đây đã xác định là sẽ đến tham dự Hội Ngộ Hè 2004 VT & NTH NT tại San Jose vào tháng 8:

Thầy/Cô      Bùi Ngoạn Lạc                         (VT/NTH)
Cô              Đỗ Thị Tuất                            (NTH)
Thầy           Lê Hữu Độ                              (VT)
Cô              Lê Thị Thanh Vân                    (NTH)
Thầy           Ngô Đức Diễm                        (VT)
Thầy           Nguyễn Xuân Vinh                   (VT)
Thầy           Nguyễn Trung Trinh                (NTH)
Cô              Nguyễn Thị Thanh Trí              (NTH)
Cô              Phạm Thị Hải                          (NTH)
Cô              Phạm Thị Ngọc Trâm               (VT)
Cô              Tôn Nữ Dung Dài                     (VT/NTH)
Cô              Tôn Nữ Dung Kiều                   (VT)
Cô              Thái Thị Bạch Vân                   (VT/NTH)
Cô              Trần Thị Kim Chi                     (VT)
Cô              Trương Thị Túy Trúc               (VT/NTH)

Cô              Vũ Thị Ngà                             (NTH)
Cô              Hồ Thị Phương Lan                   (VT)
Cô              Nguyễn Thị Ngọc Dung             (NTH)
Thầy           Trần văn Tư                            (VT)
Thầy           Hồ Sĩ Châm                             (VT)
Thầy           Lai Nhung                                (VT)
Cô              Lê thị Thanh Tâm                     (NTH)
 

Các Thầy Cô ở Việt Nam không thể sang tham dự hội ngộ cùng chúng ta, và đã gởi lời thăm đến tất cả chúng ta và chúc mừng cho kỳ Hội Ngộ.


Chúng tôi cũng rất tiếc là một số  Thầy Cô không thể tham dự vì lý do sức khỏe hoặc vì công việc riêng , các Thầy Cô đã gửi lời chào mừng Hội Ngộ

Mục đích chính của chúng ta trong kỳ Hội Ngộ này là được gặp gỡ và hàn huyên cùng các Thầy Cô và bạn bè, xin các anh chị tiếp tay với chúng tôi cố gắng mời các Thầy Cô tham dự.

Cám ơn các anh chị.
Bùi thị Lài