Make your own free website on Tripod.com

 

Cùng quý Thầy Cô và các Anh Chị học sinh Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha trang:

Lâu nay có một số các Thầy Cô và các anh chị hỏi thăm và đưa đề nghi cũng như có thiện y muốn đóng góp vào việc tương trợ cho các hoạt động từ thiện tại quê nhà.

Vì là lần đầu tiên tổ chức tại San Jose cho nên Ban Tổ Chức Hội Ngộ Hè 2004 - Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang chỉ chú trọng vào chủ đích là nối vòng tay liên lạc thân ái giữa các Thầy Cô và các anh chị em cựu học sinh mà không có hoạt động gây quỹ nào của Ban Tổ Chức trong chương trình lần này.

Tuy nhiên, có một số các Thầy Cô và các anh chị cựu học sinh VT & NTH đang hoạt động tích cực để yểm trợ cho các dự án Giáo Dục, Y Tế, Tương Trợ, Từ Thiện tại Nha trang, Khánh hoà.  Chúng tôi xin phổ biến ở đây một số tin tức về các chương trình này.   Mời các anh chị vào xem để biết thêm về những hoạt động tốt đep của Thầy Cô và bạn bè chúng ta.  Xin các anh chị tùy nghi ủng hộ và xin liên lạc trực tiếp với những người đại diện cho các hoạt động này.

Kính mến
Bùi Thị Lài   NTH/VT-70
 
 


Quỹ Từ Thiện NTH Nhatrang:            Thư Bà Bùi Ngoạn Lạc

Quỹ Học Bổng Sinh Viên Nghèo Nhatrang/ KHÁNH HÒA:
                                                     1. Một chút đóng góp
                                                     2. Thư gửi Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh

Quỹ Tương Trợ Học Sinh Nghèo           Dự án Nhatrang

Quỹ Tương Trợ Y Tế Đồng Dài:         1. Thư Thầy Nguyễn văn Lục
                                                                2.  Sinh Hoạt Y Tế