Make your own free website on Tripod.com

Tìm Thầy Cô và bạn học 

Xin các bạn email về Bùi thị Lài hoặc Nguyễn Ngọc Hội

  (23 Jul  2004)
  Phan Phú       Email  
Cha`o anh chi:
Toi la` Phan Dam Phu, em Hung. Anh Hung hien dang sinh song tai Virginia, neu anh chi nao muon lien lac Hung thi goi Hung tai so dien thoai (703) 400-4852, hoac email hugophan@mindspring.com, cam on anh chi nhieu.

Phu'

    (23 Jul 2004)    
 Đức Huỳnh    Email   
Toi Hunh Tan Duc cung hoc voi lop  Phan Dam Hung  , trong buc anh goi cho Thu co day nhung biet Hung di du hoc tu tuc tai Duc voi luot Vo Dieu Hao va Nguyne tHi Phuong Mai. Vay cac ban hay lien lac voi Vo Dieu Hao thi co the tim thay tin nay.