Make your own free website on Tripod.com
 

TRANG TRUOC                                                  TRANG KE TIEP                            

             DANH SÁCH HỌC SINH  – VÕ TÁNH & NỮ TRUNG HỌC NHA TRANG

                                UPDATE : 17-06-2005

Theo thứ từ H đến L                                                                             
TEN NTH VT CITY STATE /PROV QUOC GIA NK EMAIL
H Nguyen X San Jose CA 72 hnguyen_sj@yahoo.com 
HA, Le Thi X X   Germany 69
HA, Phan X Columbia SC USA 73 hahaphan@aol.com
HA, Vinh X Tampa FL USA
HA HIEN, Nguyen X 67
HAI, Ho X Houston TX USA 64 hohai44@yahoo.com
HAI, Nguyen X Montreal Canada 70 hainguyen@videotron.ca
HAI, Nguyen X Saigon Viet Nam 70 haiha96@yahoo.com
HAI, Nguyen Phuoc X Encinitas CA USA 64 hai@via-telecom.com
HAI, Vinh X San Diego CA USA
HANH, Pham Thi X Milpitas CA USA 71 hoanghanh9@yahoo.com
HAO THANH, Hong Thi Nice France 62 thanh_nice@yahoo.fr
HAO, Duong X WA USA 69 duonghao@yahoo.com
HAO, Vo Dieu X Germany 69
HAU, Nguyen Ky X Viet Nam 75 kyhaunguyen@hcm.vnn.vn tienle14510@hotmail.com
HAY, Le Van X USA 64
HIEN,  Nguyen D X 75 hiennhatrang2001@yahoo.com
HIEN, Huynh Trung X Garden Grove CA USA ngohanhdanh@yahoo.com
HIEN, Nguyen Duy X 75 hien.nguyen@sba.gov duyhienn2002@yahoo.com
HIEN, Nguyen Ha X 67 hien.nguyen@rogers.com
HIEN, Nguyễn Quang  X San Diego CA USA 70 Hien858@earthlink.net
HIEN, Nguyen Thang X Newark CA USA 64 hiencuc@hotmail.com
HIEN, Nguyen Vu Dr. X East Windsor NJ USA hien2@comcast.net
HIEN, Phan Van X Los Angeles CA USA 65
HIEN, Tran Van X CA USA 70 hienvantran@juno.com
HIEP, Pham Quang (Cung Thi Lan) X Silver Spring MD USA 75 hpham111@yahoo.com
HIEP, Tran K X 75 hiep_98@yahoo.com
HIEU, Le Van  X Viet Nam 75 lvhieu@hcmuns.edu.vn
HIEU, Nguyen Ky X 75 kevin_nguyen@aimfunds.com
HINH, Khong Trong X San Jose CA USA
HO, Dinh Ba X San Jose CA USA 64 Ldinh1059@yahoo.com
HOA AI, Tu   X Australia 62 tuhoa@tpg.com.au
HOA DIEN, Nguyen Le  X X Bristow VA USA 69 Phhvy@aol.com
HOA, Le Van X France 73 kim_d@prodigy.net
HOA, Ngo Van X WA USA hoa_v_ngo@hotmail.com
HOA, Nguyen Thi X Milpitas CA USA
HOAI PHUONG, Pham Thi  X USA 73 phuong.h.pham@exxonmobil.com
HOAI PHUONG, Trinh   X USA phuongtrinh88@hotmail.com
HOAI THU, Nguyen X OR USA 74
HOAI TRINH, Duong  X Nha Trang Viet Nam 70 tayhokt@dng.vnn.vn
HOANG AI, Nguyen Thi X X 66 ai_bang@yahoo.com
HOANG ANH, Le X Springfield VA USA hoanganh.le@uspto.gov
HOANG ANH, Mai   X Sunnyvale CA USA hoanganhmai44@yahoo.com
HOANG MO, Nguyen X Washington DC USA 74 hoang_anh782001@yahoo.com
HOANG TRINH, Mai  X Seattle WA USA myni@attbi.com
HOANG,  Tran X San Jose CA USA
HOANG, Bui Van X Sacramento CA USA
HOANG, Lê Kim X Vancouver WA USA hoang1122@yahoo.com
HOANG, Ngo Xuan X Durack Australia 64 hamtieu16@yahoo.com.au
HOANG, Nguyen Xuan X San Jose CA USA
HOI, Nguyen Ngoc X Columbia SC USA 64 hoinguyen@mindspring.com
HON, Nguyen Van X Odenton MD USA
HONG LOAN, Bui X New Cumberland PA USA 73 sarielangl@aol.com
HONG LOAN, Che (Bs Nguyen Van Dau) X Upland CA USA 75
HONG LOAN, Pham Thi X Apopka FL USA 71 phamhongloan_pbc_nt@yahoo.com
HONG LUU, Hoang Thi X X San Jose CA USA 63
HONG PHUONG, Le  X Canada 71
HONG THANH, Phan Thi X West Valley City UT USA 69
HONG VAN, Nguyen X Germantown MD USA 64 tle9201652@aol.com
HONG, Tran Dang X England t.d.hong@reading.ac.uk
HU*NG, Tran Dinh X Salem OR USA 81 hungtranmd@bigfoot.com
HU*O*`NG, Nguyen Van X Sacramento CA USA
HU`NG, Huynh X USA hhlinda@yahoo.com
HUE, Truong Thi X Westminster CA USA
HUE^., Nguyen Van X Garden Grove   CA USA 52
HUNG, Cao  lndtf@yahoo.com 
HUNG, Cao Manh X USA hgnho@cox.net
HUNG, Le X Santa Ana CA USA 73 hung.le1@navy.mil 
HUNG, Le X 75 henrytle@aol.com
HUNG, Nguyen X Mont Royal Quebec Canada 64 traflu_78@msn.com
HUNG, Nguyen Trong X Parker CO USA
HUNG, Nguyen Tuan X San Jose CA USA 67
HUNG, Phan Dam X Burke VA USA 68 hugophan@mindspring.com 
HUNG, Truong Phi X Vista VA USA Truongh2002@yahoo.com
HUNG, Van X Orange Valley CA USA
HUONG HUYEN, Tran X Mission Viejo CA USA 77 tawny818@yahoo.com
HUONG, Dang Thi X Nha Trang Viet Nam 70
HUONG, Hoang Thi X Oakland CA USA
HUONG, Nguyen X Vancouver WA   73 NguyenC@hemming.com
HUONG, Nguyen Thi (BS Nguyen Tam Thanh) X Austin TX USA
HUONG, Tran X 76
HUU, Le Van X Milpitas CA USA 66
HUY, Ha Anh X CA USA 76 aha@sjsu.edu
HUY, Tran Duc X NJ USA 79
HUY MY, Nguyen X Canada 70 compacc@sympatico.ca
HUYEN LINH, Doan X TX USA 70 hlinhd@netzero.net
HUYNH, Nguyen The X Nha Trang Viet Nam 71 thanhmhuy@dng.vnn.vn
HUYNH, Phan Quang X Newark CA USA 70  hphan@kns.com     hqphan401@yahoo.com
HY, Tran Quang X Australia 70
KA-LANG, Tran X X Tustin CA USA 63 freshfromnature@att.net
KHAI, Nguyen
X San Jose CA USA 69 khainguyenriy2k@yahoo.com
KHAM, T. N.  X Baltimore MD USA
KHAM, Trieu X 66 kham1212@yahoo.com 
KHANH NHUNG, Ngo Thi X 66 nhungvotanh@yahoo.com    saigon003@yahoo.com
KHANH TRANG, Vo X 76 dtran3@san.rr.com
KHANH YEN, Ta Thi  X Boston MA USA 70 Khanhyen.ta@dorchesterhouse.org
KHANH, Ngo Son X Falls Church VA USA 64 Lindo17@aol.com
KHANH, Tran Thi X San Jose CA USA 72 mariakhanhtran@yahoo.com
KHOA, Vo Dinh X Viet Nam 75 vodinhkhoa@dng.vnn.vn
KHOI, Cat Van (KaLang) X Tustin CA USA 63
KHOI, Duong Tien (Thang Bom) X USA 68
KHOI, Nguyễn Trọng X St Laurent P.Q. Canada 70 TrongNguyen@Sympatico.ca
KHUE, Do Quang X Germany 70 kdq999@yahoo.de
KHUONG, Truong X Milpitas CA USA 61 knvqntruong@comcast.net
KIET, Ngo X Camp Hill PA USA Tnnntvn@wmconnect.com
KIEU BANG, Nguyen  X kieubang.nguyen@hcd.ocgov.com
KIEU LIEN, Cong Huyen X 73
KIEU NHI, Cong Huyen X 73
KIM AN, Tran (Huynh) X   Dallas TX 77 Kim.Tran@nobelbiocare.com
KIM CHI, Le X San Jose CA 69
KIM CHI, Nguyen Thi  X Napeville IL USA
KIM CHI, Vu Thi X cpotter@empire.net
KIM CUONG, Le Thi X Toronto   Canada 70 Nhatrang52@hotmail.com
KIM DINH, Nguyen Thi   X San Jose CA USA
KIM DUNG, Huynh X Shoreview MN USA mrmcbeen@qwest.net
KIM HOANG, Nguyen Thi  X San Jose CA USA 74 kimhoangpham2002@yahoo.com
KIM HOA, Nguyen X Buffalo NY USA 70
KIM HOA, Tham X Menphis TN USA 74
KIM HOANG, Pham Thi  X Oakland CA USA 67
KIM HOANG, Pham Thi  X Westminster CA USA
KIM LIEN, Tran X TX USA 77
KIM TAM, Le X Fremont CA USA 73 thangtamca@hotmail.com
KIM THOA, Vuong Thi X San Jose CA USA 63
KIM THU, Huynh Thi  X Norway
KIM THU, Le Thi   X Humble TX USA
KIM TRAN, Ngo  X Milpitas CA USA 78 yhoang@aol.com
KIM TRANG, Tham  X Memphis TN USA 74
KIM TRUNG, Nguyen Thi X San Jose CA USA
KIM TUYEN, Ngo Thi X X Spokane WA USA 70 ktngo@comcast.net
KIM VAN  X Nha Trang Viet Nam 73 Kimvan@pmail.Vnn.vn
KIM YEN, Vu Thi X Kittery ME USA 70 vuthikimyen@gwi.net
KINH,  Phan Dinh X Viet Nam 75 phandkinh@dng.vnn.vn
KINH, La Thanh X 75 latkinh@yahoo.com
KY HOAN, Phan X Reno NV USA 70
KY LINH, Phan X Germany 70
KY, Ho Thi X X Columbia SC USA 67 hoinguyen@mindspring.com
KY, Nguyen Van
X Torrance CA USA 64
KY, Tran Van X USA kvt9899@aol.com
KY, Vo Ngoc X San Jose CA USA 64
LAI, Bui Thi X X Fremont CA USA 70 laitbca@aol.com
LAM, Ha Truc truclamha@yahoo.com
LAM, Nguyen Thi X Japan
LAN MAI, Diep X Canada 70 diepmai1949@yahoo.com
LAN PHUONG, Ly Thi  X X Nha Trang Viet Nam 70
LAN, Cung Thi X MD USA 75 lanthicung@yahoo.com
LANG, Luong Van X Tacoma WA USA 66
LANG, Phan Thi  X Kaneohe HI USA 69 phanpham1@aol.com
LANH, Pham Huu X Seattle WA USA 75 lanh.pham@pss.boeing.com phamhl@yahoo.com
LAP, Tran Quang Minh   X USA 78 Lap_Tran@Kingston.com
LE HUONG, Nguyen Thi   X X San Jose CA USA
LE VAN, Do Thi X Orange City CA USA
LE, Ho Dang San Jose CA USA  
LE., Nguyen Van X Phoenix AZ USA
LIEM, Doan Ngoc X La Mirada CA USA 76 liemdoan@aol.com     liemdoan@yahoo.com      Liem.Doan@Goodrich.com 
LIEM, Mai X Canada 75 mailiem@sympatico.ca
LIEN BA, Doan Thi X Nha Trang Viet Nam 73 lienba.nt@dng.vnn.vn
LIEN CHAU, Tran Lam X Australia 66
LIEN DIEU, Cong Huyen  X Westminter CA USA 69
LIEN HUONG, Cao Thi X X miubeemvanmy@yahoo.com
LIEN HUONG, Nguyen Dieu   X Westminster CA USA
LIEN PHONG, Cao Thi  X Campbell CA USA 69
LIEN, Nguyen Thi X Houston TX USA
LIEN, Nguyen Thi X Nha Trang Viet Nam 72 lienanguyen@dng.vnn.vn
LINH TRANG, Nguyen  X USA
LINH, Do Thi X Falls Church VA USA 70
LO, Nguyen Chi  (B5) X Clarksburg NJ USA 75 lcnmailbox@yahoo.com
LOAN ANH, Nguyen Thi  X San Jose CA USA 69
LOC, Lam Dao X Gaithersburg MD USA 67 loc.lam@dra-ss.com
LOC, Le X Paris France 76 lhda@online.fr
LOC, Pham Khac   X Westminster CA USA 80 khuyetsu@yahoo.com 
LOC, Ton Nu Thi X El Monte CA USA 75 locton@hotmail.com
LOI, Ngo Huu X Milpitas CA 67
LOI, Nguyen Duc X Oakland CA USA 63
LONG, Dang Duy X USA 64
LONG, Dang Nhu X San Jose CA USA 64 dangdang45@msn.com
LONG, Huỳnh Phi X Aachen Germany 70 hphilong@gmx.de
LONG, Nguyen X Denver CO USA 66 THTIENVANLONG@aol.com 
LONG, Nguyen Khanh X CA USA 71 longknguyen@comcast.net
LONG, Pham Khac X Ottawa Ontario Canada 66 longpham11@rogers.com
LUAT, Nguyen Minh X Laguna Beach CA 73
LUC, Nguyen Dinh X Viet Nam 62 thluc2004@yahoo.com
LUO’I, Nguyen Thi X Renton WA USA
LUOC, Pham Van X Houston TX USA
LUONG, Tran Van X Los Angeles CA USA luong.v.tran@boeing.com
LUU, Ho Thi X X USA 63
LY’, Nguyen Thi X San Jose CA USA
LY’, Tran Thi X San Jose CA USA 69