Make your own free website on Tripod.com
Các Anh Chị thân mến,
Và đây là danh sách các Anh Chị cu Hc Sinh Võ Tánh & N Trung Hc Nha Trang mà chúng tôi đã liên lc được và đã thông báo và mi tham d Hi Ng Hè 2004.Danh sách này còn nhiu thiếu sót và sai lm xin các anh chi b túc cho, nht là nếu có tin các Anh Chị nào khác xin cho chúng tôi biết đ liên lạc và xin tiếp tay ph biến tin tc đ ln hi ng này được đông đo và vui v.

Liên lạc:Bùi thi Lài, 408-525-8634, laitbca@aol.com

Cảm ơn các Anh Chị
 


DANH SACH CUU HOC SINH - VO TANH & NU TRUNG HOC NHA TRANG


   

TEN

NTH

VT

CITY

STATE /PROV

COUNTRY

CLASS

AI VY, Do Nguyen

X

 

Novato

CA

USA

 

AN, Le Thi

X

 

Bowie

MD

USA

 

AN, Tran Dinh

 

X

Fremont

CA

USA

 

ANH HOA, Vo Thi  

X

 

Sugarland

TX

USA

 

ANH LOAN, Nguyen 

X

 

Warrenton

OR

USA

 

ANH THU, Phan 

X

 

Houston

TX

USA

69

ANH THUY, Le

X

 

San Jose

CA

USA

77

ANH TRINH, Bui

 

X

San Jose

CA

USA

75

ANH TUYET, Tran Thi 

X

 

Stuttgart

 

Germany

71

ANH, Do Thi

X

 

San Jose

CA

USA

69

ANH, Phan Thi

X

 

 

VA

USA

70

ANH, Than Trong

 

X

West Valley City

UT

USA

66

ANH, Vũ Ngọc 

 

X

Saratoga

CA

USA

70

ANH, Vuong Khai

 

X

Montclair

CA

USA

 

ANH HUNG, Luu

 

X

 

NM

USA

68

BA, Tô Văn

 

X

Casselberry 

FL

USA

70

BACH HUE, Nghiem

X

 

Costa Mesa

CA

USA

75

BACH LAN, Nghiem

X

 

 

CA

USA

71

BACH MAI, Nghiem 

X

 

 

CA

USA

76

BACH TUYET, Ngo

X

 

 

CA

USA

72

BACH TUYET, Nguyen

X

 

Wayzata

MN

USA

67

BACH, Ho Thanh

 

X

 

 

Germany

64

BANH, Le Van

 

X

Missisauga

Ontario

Canada

 

BAO, Dinh Quang

 

X

Milpitas

CA

USA

 

BAT, Le Nhu

X

 

Philadelphia

PA

USA

 

BAU, Do Thi 

X

 

 

 

Germany

 

BAY, Nguyen

 

X

Dallas

CA

USA

69

BE, Duong

 

X

Boston

MA

USA

 

BE, Nguyen Van

 

X

Annandale

VA

USA

 

BE^, Mai Xuan

 

X

Bronx

NY

USA

64

BI, Le Khac Dr.

 

X

West Chester

PA

USA

 

BICH DAO, Bui Thi

X

 

Fremont

CA

USA

76

BICH DAO, Pham Thi

X

 

Sunnyvale

CA

USA

72

BICH DIEP, Nguyen 

X

 

San Gabriel

CA

USA

 

BICH HOANG, Truong Thi

X

 

Seattle

WA

USA

73

BICH KHE, Ton Nu

X

X

Nhatrang

 

Viet Nam

63

BICH KHUE, Tran Thi 

X

X

Montreal

QC

Canada

63

BICH KHUE, Truong Thi

X

X

Seattle

WA

USA

66

BICH LAN, Nguyen Thi

X

 

San Jose

CA

USA

75

BICH LOAN, Nguyen Thi

X

 

Milpitas

CA

USA

 

BICH NGO, Truong Thi (Nguyen Van Nha)

X

 

South Renton

WA

USA

56

BICH NGOC, Do Thi

X

 

Melbourne

 

Australia

70

BICH THUY, Pham  

X

X

Madison

MI

USA

66

BICH TRAM, Nguyen Thi

X

 

Copenhagen

 

Denmark

79

BICH VAN, Le Thi 

X

 

Orlando

FL

 

 

BICH, Vu Thi

X

 

Westminster

CA

USA

70

BINH, Nguyen

 

X

 

OR

USA

 

BO, Lam

 

X

Randolph

MA

USA

64

CAM NHUNG, Dinh Thi 

X

 

Walnut

CA

USA

74

CAM TAM, Tran Thi

X

 

 

CA

USA

 

CAM TUYEN, Tran Thi

X

 

Viejo

CA

USA

71

CAM VAN, Ong Thi 

X

Y

Long Beach

CA

USA

61

CAM, Ninh The (Kim My)

 

X

Fountain Valley

CA

USA

 

CAN, Nguyen Dinh

 

X

Fremont

CA

USA

 

CANH TINH, Tran 

X

 

Nashua

NH

USA

 

CAT, Le Thi (Catherine/David Nguyen)

X

 

Jackson Heights

NY

USA

64

CHAU, Ngô

 

X

Milpitas   

CA

USA

70

CHAU, Nguyen Dinh

 

X

San Jose

CA

USA

73

CHI, Nguyen Luong

 

X

San Diego

CA

USA

 

CHI, Tran Tri

 

X

Saratoga

CA

USA

62

CHIEN, Nguyen

 

X

 

 

 

 

CHIEU XUAN, Le Thi

X

 

Houston

TX

USA

70

CHU,Mrs.  Phung Nhu

 

X

Boyds

MA

USA

 

CHUAN, Phan

 

X

Baltimore

MD

USA

74

CHUONG, Le Van

 

X

Northlake

IL

USA

62

CONG, Duong Tien

 

X

 

CA

USA

70

CUONG, Nguyen Dinh

 

X

 

 

 

60

CUONG, Van

 

X

 

PA

USA

 

CUU, Le Van

 

X

San Jose

CA

USA

 

DA MINH, Nguyen Thi 

X

 

Sacramento

CA

USA

71

DA THU, Nguyen Thi

X

 

Sterling Heights

MI

USA

79

DAM, Kieu

 

X

San Jose

CA

USA

67

DAN, Nguyen Van

 

X

Dallas

CA

USA

69

DAO, Chau Thi

 

X

 

CA

USA

62

DAO, Nguyen Thuong (Le thi Ngoc Anh)

 

X

Gardena

CA

USA

 

DAT, Nguyen Tan

 

X

Calgary

AB

Canada

 

DE, Duong

 

X

Sacramento

CA

USA

72

DE, Phan Thi

X

 

San Jose

CA

USA

60?

DIEM, Tran Thieu

 

X

Kenwood

MI

USA

 

DIEN, Le Dinh

 

X

Seattle

WA

USA

 

DIEP, Nguyen Ngoc

 

X

Fountain Valley

CA

USA

60?

DIEU HANG, Vo Thi 

X

 

 

 

Germany

 

DIEU HUONG, Nguyen Thi

X

 

San Jose

CA

USA

69

DIEU HUYEN, Phan 

X

 

Tustin

CA

USA

 

DIEU KHOI, Nguyen Thi

X

 

Lavern

CA

USA

 

DIEU LIEN, Le Thi  (Truong Tuan)

X

 

Brossard

QC

Canada

71

DIEU NGA, Thai Thi 

X

 

San Jose

CA

USA

69

DIEU THUY, Nguyen Thi

X

 

Milpitas

CA

USA

 

DINH, Nguyen Ba

 

X

 

 

Canada

66

DOAN TRANG, La Thi 

X

 

Garden Grove

CA

USA

75

DOC, Van Hung

 

X

Westminster

CA

USA

62

DOI, Le Huu

 

X

Livermore

CA

USA

66

DONG PHUOC, Cao Thi

 

X

 

 

USA

66

DONG, Le Dai

 

X

Katy

TX

USA

60

DONG, Vu Nhu

 

X

Redwood City

CA

USA

70

DU, Nguyen Ngoc

 

X

Houston

TX

USA

 

DU, Tran

 

X

Vallejo

CA

USA

59

DUC, Do

 

X

San Jose

CA

USA

 

DUC, Huynh Tan

 

X

Houston

TX

USA

69

DUNG, Cao Huu

 

X

Stafford

TX

USA

 

DUNG, Le Anh

 

X

Anaheim

CA

USA

 

DUNG, Le Quang

 

X

 

OR

USA

 

DUNG, Nguyen Dinh

 

X

Milpitas

CA

USA

60

DUNG, Phan

 

X

Vancouver

BC

Canada

 

DUONG, Bui Xuan

 

X

Santa Ana

CA

USA

73

DUONG, Phan Hai

 

X

Fremont

CA

USA

 

GIAO, Cat Ngoc (Tran Kim Thanh)

 

X

Orlando

FL

USA

 

HA, Le Thi

X

X

 

 

Germany

69

HA, Vinh

 

X

Tampa

FL

USA

 

HAI, Ho

 

X

Houston

TX

USA

64

HAI, Nguyen Phuoc

 

X

Encinitas

CA

USA

64

HAI, Vinh

 

X

San Diego

CA

USA

 

HANH, Pham Thi

X

 

Milpitas

CA

USA

71

HAO, Duong

 

X

 

WA

USA

 

HAO, Vo Dieu

 

X

 

 

Germany

69

HIEN, Huynh Trung

 

X

Garden Grove

CA

USA

 

HIEN, Nguyễn Quang 

 

X

San Diego

CA

USA

70

HIEN, Nguyen Thang

 

X

Newark

CA

USA

64

HIEN, Nguyen Vu Dr.

 

X

East Windsor

NJ

USA

 

HIEP, Pham Quang (Cung Thi Lan)

 

X

Silver Spring

MD

USA

75

HINH, Khong Trong

 

X

San Jose

CA

USA

 

HO, Dinh Ba

 

X

San Jose

CA

USA

64

HOA AI, Tu

 

 

Australia

 62

HOA DIEN, Nguyen Le 

X

X

Bristow

VA

USA

69

HOA, Ngo Van

 

X

 

WA

USA

66

HOA, Nguyen Thi

X

 

Milpitas

CA

USA

 

HOAI PHUONG, Pham Thi 

X

 

 

 

USA

73

HOAI PHUONG, Trinh

 

X

 

 

USA

 

HOAI THU, Nguyen

X

 

 

OR

USA

74

HOAI TRINH, Duong 

X

 

Nha Trang

 

Viet Nam

70

HOANG ANH, Le

X

 

Springfield

VA

USA

 

HOANG ANH, Mai  

X

 

Sunnyvale

CA

USA

63

HOANG TRINH, Mai 

X

 

Seattle

WA

USA

 

HOANG,  Tran

X

 

San Jose

CA

USA

 

HOANG, Bui Van

 

X

Sacramento

CA

USA

 

HOANG, Lê Kim

 

X

Fremont

CA

USA

70

HOANG, Ngo Xuan

 

X

Durack

 

Australia

64

HOANG, Nguyen Xuan

 

X

San Jose

CA

USA

 


 

                                                                              page 01