Make your own free website on Tripod.com
Các Anh Chị thân mến,

Sau đây là danh sách các Giáo Sư trường Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang mà chúng tôi đã liên lạc được và đã gởi thư thông báo và mời tham dự Hội Ngộ Hè 2004.  Danh sách này còn nhiều thiếu sót và sai lầm xin các anh chi bổ túc cho, nhất là nếu có tin tức của các Thầy Cô nào khác xin cho chúng tôi biết để gởi thư mời.

Chúng tôi không tiện phổ biến địa chỉ hoặc điện thoai khi chưa được sự đồng y của các Thầy Cô nhưng nếu anh chị muốn liên lạc với Thầy Cô nào trong danh sách này chúng tôi có thể thông báo giùm.

Liên lạc:Bùi thi Lài, 408-525-8634, laitbca@aol.com

 Cảm ơn các Anh Chị

DANH SACH GIAO SU – VO TANH & NU TRUNG HOC NHA TRANG

TEN

NTH

VT

CITY

STATE /PROV

COUNTRY

EMAIL

AN, Dang Ngoc (Phan Thi Quyen)

 

X

 

VA

USA

anquyen74@hotmail.com

ANH, Nguyen (Tran Quynh Nga)

 

X

Montreal

Montreal

Canada

 

BACH LE

X

 

 

CA

USA

 

BACH VAN, Thai Thi 

X

X

Plano

TX

USA

bachvanthai@joimail.com

BAO NGA, Tang 

X

 

San Diego

CA

USA

 

BAO, Thai Huy

X

 

Nha  Trang

 

Viet Nam

familletruong35@dng.vnn.vn  thaihuybao1941@yahoo.com

BAT, Le Nhu

 

X

Philadelphia

PA

USA

 

CAN, Nguyen Trung 

X

 

Sunnyvale

CA

USA

nguyentrungcan@hotmail.com

CHAN, Bui Huu

X

 

 

 

Viet Nam

lamchan_22@yahoo.com

CHAU, Tran Van (Phan Thi Anh)

X

 

 

 

Viet Nam

van_chau@dng.vnn.vn   chauanh161@yahoo.com

CONG, Nguyen Dinh

X

 

Milpitas

CA

USA

 

CUNG, Vo Thi 

X

 

Buena Park

CA

USA

 

DIEM, Ngo Duc

 

X

San Jose

CA

USA

Dngo435382@aol.com

DIEN CHI, Nguyen Thi 

X

 

 

 

Canada

 

DO, Le Huu

 

X

San Jose

CA

USA

 

DU, Vo Dinh

 

X

Houston

TX

USA

bvodinh@yahoo.com

DUC, Dang Nhu

 

X

Nhatrang

 

Viet Nam

thanhthe03@yahoo.com

DUNG DAI, Ton Nu 

X

 

Columbus

OH

USA

ngtnddai@yahoo.com

DUNG KIEU, Ton Nu 

 

X

Tustin

CA

 

 

DUY, Cao Van

 

X

Nhatrang

 

Viet Nam

caovanduy@dng.vnn.vn

GI, Nguyen

 

X

Nhatrang

 

Viet Nam

 

GIANG, Nguyen Duc

 

X

Odense

SO

Danmark

 

HA, Duong Thi 

X

 

Houston

TX

USA

 

HA, Ton That (Le Thi Tuong Quy)

 

X

Houston

TX

USA

 

HAI, Pham Thi 

X

 

Vallejo

CA

USA

phamhai@juno.com

HOAI,  Đinh Gia

 

X

Nha Trang

 

Việt Nam

 

HOANG YEN, Le Thi 

X

X

Winchester

CA

USA

 

HUONG, Pham Thi  

 

X

Garland

TX

USA

 

HUYNH MAI

X

 

North Hill

CA

USA

 

HY, Ha Nhu (Kim Thu+)

X

 

Nha Trang

 

Viet Nam

 

KHUONG, Nguyen Tri

 

X

El Monte

CA

USA

 

KIM CHI, Tran Thi 

 

X

San Jose

CA

USA

 

KIM DINH, Tran Thi  

X

 

 

VA

USA

 

KIM THANH, Nguyen Thi

 

X

Aliso Viejo

CA

USA

  kimthanh@cox.net

LAC,  Bùi Ngoạn 

X

X

San Jose 

CA 

USA

lbui95127@yahoo.com

LAC, Bui Ngoan Mrs.

X

 

San Jose

CA

USA

lbui95127@yahoo.com

LAI HONG, Tran Thi

 

X

Royal Palm Beach

CA

USA

artonsilk@aol.com

LAI, Ngo Van

X

 

Da Nang

 

Viet Nam

 

LE CHI, Do  

X

 

Arlington

TX

USA

 

LE, Nguyen Thi 

X

 

Van Nuys

CA

USA

 

LU+., Nguyen

 

X

Houston

TX

USA

 

LUC, Nguyen Van

 

X

Montreal Nord

Montreal

Canada

nguyen_van_luc@hotmail.com

LY, Tran Thanh

 

X

Nhatrang

 

Viet Nam

mina74@dng.vnn.vn  hongphuc79@yahoo.com

MAI, Doan

X

 

Dayton

OH

USA

 

MINH, Nguyen Duc (co Thu Huong)

 

X

Westminster

CA

USA

 

MONG TUONG, Tran Thi 

X

X

Columbus

OH

USA

 

NAM, Mai

 

X

Montreal

Quebec

USA

 

NGA, Vu Thi 

X

 

San Jose

CA

USA

 

NGAN, Nguyen (Doan T Thu Cuc)

X

 

Nhatrang

 

Viet Nam

liemnguyenthanh@dng.vnn.vn

NGOC DUNG, Nguyen T

X

 

Vancouver

 

Canada

ngocdung@qlink.ca

NGOC HAI, Pham

X

 

San Jose

CA

USA

 

NGOC HUONG, Tran Thi 

X

 

Nha Trang

 

Viet Nam

 

NGOC MY, Bui Thi 

X

 

Santa Ana

CA

USA

 

NGOC TRAM, Pham 

 

X

Sunnyvale

CA

USA

 

NGUNG, Le Trong

 

X

Orange County

CA

USA

ngungle@aol.com

NGUYEN, Cung Giu

 

X

 

 

Viet Nam

cgnc@yahoo.com

NHAN, Vo Doan

 

X

Santee

CA

USA

 

NHON, Trần Đăng

 

X

Nhatrang

 

Việt Nam

trandangnhon@pmail.vnn.vn

NHUNG, Tran Cong

 

X

Hawthorne

CA

USA

trancongnhung@yahoo.com

PHAC, Ho Thanh

 

X

Houston

TX

USA

 

PHONG THU, Bui Thi

 

X

Santa Ana

CA

USA

 

PHUOC, Nguyen Khoa (Tran Thi Kim Dinh)

 

X

 

VA

USA

pkn2235@hotmail.com

PHUONG LAN, Ho Thi

 

X

Saint Petersburg

FL

USA

lanhuynh@longhuynh.com

PHUONG, Nguyen Tri

 

X

El Monte

CA

USA

 

SANH, Nguyen Hoang

 

X

 

 

USA

LinVanLin@yahoo.com

SANH, Nguyen Van

 

X

Fremont

CA

USA

 

SON, Tran Van

 

X

 

 

 

 

SON, Truong Hong

 

X

Bowie

MD

USA

 

TAN, Ngo Cong

X

 

Milpitas

CA

USA

Tcn30@yahoo.com

TANH, Lu Quang

 

X

Garden Grove

CA

USA

 

THAN, Van Hung

 

X

Walnut

CA

USA

 

THANH MAI, Nguyen Thi 

X

 

Antigonish

Nova Scotia

Canada

thanhmai4@yahoo.com

THANH TAM, Le Thi 

X

 

Ranco Cordova

CA

USA

 

THANH THUY, Nguyen Thi 

X

 

Fullerton

CA

USA

 

THANH TRI, Nguyen Thi 

X

 

Sacramento

CA

USA

thanhtrin@yahoo.com

THANH VAN, Le Thi 

X

 

Olympia

WA

USA

vanle2513@yahoo.com

THINH, Vu Dinh

 

X

Lake Forest

CA

USA

thinhvu93@yahoo.com

THU*', Nguyen Huu  (Than Thi Giang Chau)

 

X

Missianga

Ontario

Canada

 

THUY HOA, Vuong

X

 

Saigon

 

Viet Nam

 

THUYEN, Hoang

 

X

Redondo Beach

CA

USA

 

TOAN, Phan Van

 

X

Bellflower

CA

USA

 

TRINH, Nguyen Trung 

X

 

Fremont

CA

USA

tnguyen43@hotmail.com

TU+, Tran Van

 

X

Baldwin Park

CA

USA

 

TUAT, Do Thi

X

 

West Sacramento

CA

USA

 

TUE, Ton That

X

 

Montreal Nord

 Montreal

Canada

anvihy@hotmail.com     anvihy@yahoo.ca

TUY TRUC, Truong Thi 

X

X

Lake Forest

CA

USA

thinhvu93@yahoo.com

TUYET, Tran Thi 

X

 

La Miranda

CA

USA

 

VINH, Nguyen Xuan

 

X

San Jose

CA

USA

 

XUAN BA, Do Thi 

 

X

San Jose

CA

USA

 

YEN, Tran Thi 

X

 

Sugarland

TX

USA