Make your own free website on Tripod.com

                  

                                    THÔNG BÁO

        Ban Phụ Trách Đặc San xin trân trọng thông báo đến tòan thể các anh chị và các bạn cựu học  sinh Võ Tánh và Nữ Trung Học Nha Trang:

 Để kỷ niệm và đánh dấu ngày gặp gỡ của các Thầy cô và cựu học sinh Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang vào 2 ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2004 tại San Jose.  Ban Tổ Chức " Hội Ngộ Hè 2004" sẽ thực hiện & phát hành:

            "ĐẶC SAN HỘI NGỘ HÈ 2004" VÕ TÁNH & NỮ TRUNG HỌC NHA TRANG ".

      Ban Phụ trách đặc san xin hân hoan đón nhận mọi sự đóng góp về bài vở ( văn, thơ, vui cười...) cũng như những hình ảnh liên quan đến trường lớp, thầy cô, bạn bè...

 Hình ảnh mà thầy cô và các anh chị cho mượn được giữ gìn cẩn thận và sẽ hoàn trả sau khi dùng.

       Hạn chót để gởi bài vở và hình ảnh là ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

                                                Thay mặt Ban Phụ Trách Đặc San

                                                           Trần Thị Thu

 

                          Mọi chi tiết xin liên lạc: email: thuthitran@aol.com

                                                    Tel:    (408) 227- 4976

                                                          (408) 892- 3020