Make your own free website on Tripod.com

Nhatrang ,ngày 20 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Qúy vị cựu Giáo sư
các trường Trung Tiểu họcc công lập , tư thuc
Khánh hòa- Nhatrang

Kính thưa các đồng nghiệp,

Chúng tôi, một nhóm cựu giáo chức cao tuổi nay đã nghỉ hưu tại Nhatrang, đang tự nguyện thành lập một Qũy Học Bổng dành cho học sinh - sinh viên nghèo hiếu học có gia cảnh quá khó khăn , không đủ khả năng tài chánh để đóng học phí vào đầu năm học(một số chi tiết về chương trình học bổng được trình bày trong thư vận động) . 

Viết thư này đến qúy vị , chúng tôi biết rằng qúy vị cũng như chúng tôi hầu hết đã ở tuổi về hưu. Chúng tôi mong sẽ nhận được sự ủng hộ tinh thần từ các cựu giáo chức Khánh Hòa Nha Trang . Chúng tôi tin với uy tín sẳn có của qúy vị đối với học trò cũ của mình , qúy vị có thể giúp chúng tôi trong vi?c khuy?n khích các c?u h?c sinh tham gia công tác gây qũy học bổng..

Thật ra với tuổi tác hiện nay , chúng tôi cũng muốn nghỉ ngơi , nhưng hàng ngày cứ phải nghe , thấy một số em h?c sinh-sinh viên muốn đến trường mà không đến được vì gia cảnh qúa nghèo , cha mẹ già yếu ốm đau , …….. không thể đóng học phí vào đầu năm học. Chúng tôi thấy không thể làm ngơ được.

Vì hiện sinh sống tại Nha Trang và cũng không biết địa chỉ của qúy vị nên chúng tôi nhờ Cô Phạm thị Hải (cựu GS Nữ Trung Học), Chị Võ Xuân Hương(cựu HS VT-NTH) và Chị Bùi thị Lài (cựu HS NTH) hiện cư trú ở Hoa Kỳ chuyển thư này đến qúy vị 

Vài hàng thăm qúy vị đồng nghiệp và xin chúc sức khỏe qúy vị được dồi dào.

Kinh thư 
Thay mặt BĐH Qũy HB Nhatrang-Khánh hòa

Đòan Thu Cúc
Trần Đăng Nhơn 
PS : Kèm theo đây:
Thư gởi Đồng Hương NT-KH và cựu Học Sinh
một số tư liệu về lần phát HB các năm trước.
Nha Trang, ngày 8 tháng 5 năm 2004

Kính gởi : Đồng hương Nha Trang-Khánh Hòa
Thân gởi : Anh Chị Em cựu học sinh Nha Trang - Khánh Hòa

v/v:Thư vận động Qũy Học Bổng Học Sinh - Sinh Viên nghèo Nha Trang-Khánh Hoà

Thưa qúy Đồng Hương ,
Cùng các Anh Chị Em cựu học sinh thân mến ,

Chúng tôi là một nhóm giáo chức thuộc các trường Trung học Nha Trang-Khánh Hoà đã về hưu. Từ năm 2000 , do sự gợi ý và mong ước của một số Anh Chị cựu học sinh thuộc Trung Tâm Cung Giũ Nguyên Hoa Kỳ về công tác từ thiện giúp đỡ các em học sinh - sinh viên nghèo tại Nha Trang - Khánh Hòa , chúng tôi đã thành lập Ban Cứu Xét và Phân Phối Học Bổng để thực hiện công việc từ thiện này. Công việc diễn tiến tốt đẹp. 
Trong 4 năm qua chúng tôi đã cấp phát cho 227 học sinh và sinh viên với số tiền tổng cộng 181.200.000 ĐVN ( tương đương US11,250$ ). 
Đến nay, chúng tôi nhận thấy càng ngày càng có nhiều đồng hương cũng như các Anh Chị Em cựu học sinh sẵn lòng góp phần tài trợ học bổng. Có nơi góp tiền thành một nhóm, có nơi gởi theo từng cá nhân, một số đồng hương và Anh Chị cựu học sinh nước ngoài nhân chuyến về thăm nhà, đến thăm hỏi chúng tôi và gởi tiền giúp học bổng các em học sinh và sinh viên nghèo. 
Góp phần làm công tác từ thiện như chuyển học bổng đến các em học sinh sinh viên nghèo là công việc chúng tôi rất sung sướng ở tuổi về hưu .Nhưng việc liên hệ đến tài chánh khá lớn, chúng tôi cũng rất lo ngại. Ngoài ra, càng ngày có nhiều đồng hương và các cựu học sinh tham dự chương trình học bổng từ nhiều nơi và nhiều dịp khác nhau nên việc kế toán, chứng minh phân minh cũng không dễ dàng. Chúng tôi có nêu các khó khăn này với một số Anh Chị cựu học sinh đã từng đóng góp các phần học bổng trong các năm rồi. Các Anh Chị đề nghị chúng tôi nên chính thức đứng ra vận động Qũy Học Bổng cho Học Sinh và Sinh Viên nghèo Khánh Hòa Nha Trang. Với đề nghị này, tất cả các đóng góp về Học Bổng sẽ chung vào một Qũy lấy tên là :

Qũy Học Bổng Nha Trang-KhánhHòa

Chúng tôi đã cùng qúy vị giáo chức trong Ban Phan Phối Học Bổng ( nay là Ban Điều Hành ) thảo luận và cân nhắc. Chúng tôi đều đồng ý với đề nghị này và sẽ cùng nhau sắp xếp công việc điều hành và phân phối Qũy Học Bổng với hy vọng điều hành dễ dàng hơn, sự tham gia yểm trợ qũy học bổng dồi dào hơn để mỗi ngày số học sinh và sinh viên nghèo hiếu học của Nha Trang-Khánh Hòa nhận được học bổng nhiều hơn
Bằng thư này, chúng tôi mong được các đồng hương Nha Trang-Khánh Hòa cũng như các Anh Chị cựu học sinh Nha Trang Khánh Hòa yểm trợ Qũy Học Bổng như qúy vị và các Anh Chị đã yểm trợ, và giúp chuyển thư này đến qúy vị hảo tâm .

Ở nước ngòai chúng tôi được sự giúp đở của Cô Phạm Thị Hải (cựu GS nữ Trung Học Nha Trang) và chị Võ Xuân Hương (cựu học sinh Nữ Trung Học-Võ Tánh). Phần yểm trợ từ nước ngoài xin gởi đến Võ Xuân Hương theo địa chỉ sau đây :
Chi phiếu ghi Võ Xuân Hương
và gởi về địa chỉ :
Võ Xuân Hương
P.O.Box 270 593
Dallas, TX 75227
USA
Email: hocbongnt@yahoo.com

Trong nước , phần yểm trợ xin gởi về :
Ong Đặng Như Đức
3 Phan Chu Trinh . Nhatrang , Khánh hòa 
ĐT: 058. 821931

Đại diện cho các em học sinh sinh viên đã và sẽ nhận học bổng từ qúy đồng hương và các anh chị cưụ học sinh Khánh Hòa-Nha Trang, cám ơn trước qúy vị
Trân trọng kính chào

BAN DIỀU HÀNH QUỸ HỌC BỔNG
NHATRANG-KHÁNH HÒA
Lê văn Đào ( Cựu GS TH Võ Tánh & các trường tư thục ở Nhatrang)
Nguyễn Ngân ( Cựu Giám học trường Tư thục Văn Hóa Nhatrang )
Đòan Thu Cúc ( Cựu Tổng Giám thị trường Nữ Trung học Nhatrang )
Trần Đăng Nhơn ( Cựu GS TH.Võ Tánh và ĐH CĐ Duyên Hải Nhatrang )
Đặng Như Đức ( Cựu GS TH.Võ Tánh Nhatrang )
Trần Đăng Lộc ( Cựu GS TH. Võ Tánh Nhatrang )
Nguyễn Hỗ ( Cựu GS TH Diên Khánh & Sở Giáo dục KH )
Lê Văn Trợ ( Cựu GS trường Tư Thục Bồ Đề Nhatrang )
Đỗ Lai Vỵ ( Cựu GS trường Tư thục Văn Học Nhatrang )
Trần Thị Cảnh ( Y tá BV Khánh hòa , đã nghỉ hưu )
Trương Mỹ Hòang ( Cựu GS trường Nữ TH Nhatrang )
Phạm Thị Cúc ( Cựu GS trường Tư thục Bồ Đề Nhatrang )


Ghi chú: Mỗi buổi lễ phát học bổng chúng tôi đều có ghi hình vào video tape và gửi bản chính qua Xuân Huơng để sao chép gửi các vị hảo tâm dã dóng góp vào Quỹ HB. Quý vị khác muốn tìm hiểu xin viết thư cho cô Võ Xuân Hương theo địa chỉ trên để nhận video tapePS : Kèm theo đây một số tư liệu về lần phát HB các năm trước.THÔNG BÁO

QUỸ HỌC BỔNG CỦA NHỮNG NHÀ HẢO TÂM
HỖ TRỢ SINH VIÊN NGHÈO
Niên học 2004-2005
Mục đích , giới hạn của Quỹ học bổng :
- Quỹ học bổng này sẽ giúp các sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường Trung-học Chuyên nghiệp , Cao-đẳng , Dại học nhưng vì gia cảnh quá khó khăn ( nghèo) nên không thể đóng các chi phí nhập học được vào đầu niên khoá 
- Qũy học bổng này cũng sẽ hỗ trợ những sinh viên nghèo vượt khó hiện đang theo học ở các trường Trung-học chuyên nghiệp , Cao đẳng , Đại học. 
- Chương trình HB này chỉ giới hạn đối với sinh viên có hộ khẩu hay sinh sống thường trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và TP Nhatrang.
Phương thức hỗ trợ: 
Học bổng mức I.
- Hỗ trợ học phí học kỳ I 
Học bổng mức 2
- Hỗ trợ học phí học kỳ I 
- Trợ cấp tiền ăn 3 tháng đầu (cho SV có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn như : cha mẹ đều chết , cha mẹ đều có tuổi cao mất sức lao động , hoặc mắc bệnh nan y …sống nhờ vào người khác để đi học )
Ban Điều hành chương trình HB.
- Những nhà hảo tâm tài trợ cho chương trình học bổng này là người Nhatrang, Khánh hoà . Họ đều là các cựu giáo sư , cựu học sinh trung-học , cựu sinh viên đại học nay đã thành đạt ..
- Ban Điều Hành Quỹ học bổng ở Nhatrang gồm một số giáo viên cao tuổi đã về hưu .
Điều kiện xin cấp học bổng 
- Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không đủ khả năng tài chánh đê đóng học phí của trường vào đầu năm học ( ban Điều Hành sẽ cử người đến tận nơi để xác minh từng trường hợp cụ thể ) .
- Ưu tiên cho sinh viên có điểm trúng tuyển cao hoặc học lực thuộc loại khá , giỏi .
Thủ tục xin cấp học bổng .
- Liên hệ với số điện thoại 875005 để biết thêm chi tiết và nhận mẫu lý lịch sinh viên..
- Hồ sơ gồm : - Bản lý lịch sinh viên ( có mẫu phát không ) 
- Bản photocopy giấy báo nhập học , điểm trúng tuyển , múc học phi học kỳ I và các lệ phí khác. Nếu đã đóng học phí và các lệ phí rồi thì hãy nộp biên nhận của trường .
- Bản photocopy hộ khẩu.
- Bảng điểm của học kỳ hay năm học vừa qua (điều này dành cho SV đang học các năm thứ 2 trở lên )
Hạn chót nộp đơn : sẽ định sau 


NHỮNG CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO MỘT ĐỢT CẤP 
HỌC BỔNG

Câu hỏi 1 : Quỹ Học Bỗng của các nhà hảo tâm ở Nhatrang - Khánh hoà do những ai tài trợ ?
Qũy học bổng của các nhà hảo tâm do các cựu giáo sư , anh chị em cựu học sinh các trường công lập và tư thục tại Nhatrang - Khánh hoà ( trước năm 1975 ) hiện đang định cư tại Hoa kỳ , các nước khác và những nhà hảo tâm trong nước tài trợ .

Câu hỏi 2: Quỹ học bổng này có từ bao giờ và cho đến nay đã cấp phát được mấy lần ?
Qũy học bổng này bắt đầu từ năm 2000 do các anh chị em Cưụ học sinh trong TT CGN ở Hoa kỳ tài trợ như sau :
- Năm 2000Qũy Học bổng cấp cho40HS-SV với tổng số tiền là 28.200.000đVN
- Năm 2001 Qũy Học bổng cấp cho 120 HS-SV với tổng số tiền là 83.400.000đVN
- Năm 2003 Qũy Học bổng chỉ cấp phát cho sinh viên (SV) làm 2 đợt :
- Đợt 1 Qũy HB cấp cho 35 SV với tổng số tiền là 37.250.000đVN
- Đợt 2 Qũy HB cấp cho 32 SV với tổng số tiền la 32.250.000đVN
Câu hỏi 3 : Công việc chuẩn bị cho một đợt cấp phát học bổng như thế nào ?
Khi được biết các nhà hảo tâm ( anh chị em Cựu HS ) ở trong và ngoài nước có hứa sẽ quyên góp được một số tiền dùng làm HB cho HS-SV nghèo , thì ban Điều Hành Qũy HB chúng tôi ở Nhatrang sẽ làm những việc như sau :
- Làm một bản thông báo nêu rõ mục đích , phạm vi cấp phát HB , hồ sơ phải nộp , thời hạn nộp đơn ….., nhờ các thầy cô trong Ban Điều Hành và các thâỳ cô giáo khác phổ biến đến các người quen biết có con em đang cần sự giúp đở để tiếp tục việc học. Hơn nữa Qũy HB này cũng đã được nhiều người biết từ các năm trước , nên họ tự tìm đến .
- Chúng tôi nhận hồ sơ ( gồm tờ khai lý lịch SV và gia đình , bản sao hộ khẩu , giấy báo nhập học có điểm trúng tuyển và học phí học kỳ 1 cho SV năm I , biên nhận đã đóng học phí và bảng điểm cuôí năm học trước cho SV năm thứ 2 trở lên ) , lập danh sách vào máy computer , lập nhu cầu , định mức học bổng … rồi chuyển danh sách đó cho các hảo tâm ( thường là qua cô Xuân Hương ) để cho ý kiến và chuẩn bị tiền gửi về .
- Ban Điều hành Qũy HB chúng tôi phân công các thầy cô đi đến từng gia đình SV theo danh sách trên để diều tra , xác minh gia cảnh có đúng như những lời khai trong đơn xin HB hay không . Chúng tôi đề nghị 4 mức HB đề các thầy cô căn cứ theo thực tế mà quyết định : 
- Không cấp HB , nếu gia đình tương đối không khó khăn lắm .
- Cấp HB bán phần , nếu gia đình có khó khăn , nhưng cha mẹ còn trẻ , có công ăn việc làm ổn định , có thể tự nuôi con ăn học dược 
- Cấp HB toàn phần , nếu gia đình qúa khó khăn , mồ côi cha hoặc mẹ , cha mẹ già cả , bệnh hoạn hay tàn tật , thu nhập hàng tháng qúa thấp không đủ khả năng nộp học phí vào đầu năm học 
- Cấp HB tòan phần và cấp thêm 3 tháng tiền ăn nếu mồ côi cả cha lẫn mẹ , gia cảnh quá khó khăn phải sống nhờ bà con , anh em , bạn bè để đi học.
- Chúng tôi gửi giấy mời SV hay đại diện gia đình đến nhận học bổng tại …..
- Sau cùng , sau khi kết thúc đợt cấp phát học bổng , chúng tôi làm bảng tổng kết thu-chi gửi đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã tài trợ cho Quỹ học bổng cũng như gưỉ cho tất cả các thầy cô trong ban Điều hành Qũy Học bổng . Chúng tôi cũng gửi một video tape thu buổi lễ phát HB qua cô Xuân Hương nhờ phân phối lại các nhà hảo tâm.
Nhatrang ,ngày 20.6.04
Trần Đăng Nhơn 

Bản báo cáo cuả Ban Điều hành Qũy Học bổng
Tháng 12 năm 2003 ( Đợt 2 ) 
Kính thưa qúy Thầy Cô trong Ban Điều hành quỹ học bổng
Kính thưa quý vị hảo tâm và cựu học sinh Nhatrang-Khánh hoà hiện sinh sống ở nước ngoài .
Kính thưa quý vị phụ huynh và các em sinh viên .

Quỹ học bổng naỳ là do lòng hảo tâm của các cựu học sinh Nhatrang-Khánh hoà , tuy sống xa quê hương , nhưng không quên những hoàn cảnh khó khăn của những sinh viên trong nước đang ngồi học trên ghế nhà trương , đã gửi học bổng về để giúp các em sinh viên theo đuổi việc học .

Để khuyến khích những sinh viên học giỏi , ban Điều hành Qũy học bổng đã quyết định mức học bổng toàn phần cho các bậc học như sau :
1. Đại học công lập : 1.200.000đ
2. Đại học bán công , dân lập : 1.000.000đ
3. Cao đẳng : 800.000đ
4. Trung học chuyên nghiệp : 600.000đ
5. Những sinh viên mồ côi cha mẹ được cấp thêm 3 tháng tiền ăn là 900.000đ 

Trong đợt này chúng tôi nhận được 33 hồ sơ nộp xin học bổng 
Sau khi các thầy cô trong ban điều hành quỹ học bổng đi xác minh từng gia đình của sinh viên , chúng tôi đã bàn bạc và đi đến những quyết định như sau :
1 sinh viên không được cấp học bổng .
2 sinh viên được cấp học bổng bán phần .
26 sinh viên được cấp học bổng toàn phần
4 sinh viên mồ côi cha mẹ được cấp HB tòan phần cộng thêm 3 tháng tiền ăn
Tổng cộng số tiền được cấp trong đợt này là 32.350.000đ.

Thay mặt Ban Điều hành quỹ học bổng , tôi thành thật cám ơn quý vị hảo tâm và các cựu học sinh Nhatrang-Khánh hoà đã đóng góp vào quỹ học bổng này . Tôi cũng cám ơn các thầy cô trong ban điều hành đã vui lòng đi đến từng nhà của các em sinh viên để thăm hỏi trước khi quyết định mức học bổng.

Chúng tôi mong rằng những học bổng này sẽ giúp các em vượt qua được những khó khăn ban đầu trên ghế nhà trường Đai Học . Chúng tôi mong sao sang năm học mới 2004-2005 cũng được quý vị hảo tâm và các cựu học sinh Nhatrang-Khánh hoà tiếp tục gửi học bổng về để chúng tôi trao lại cho những sinh viên nghèo cân tiền đóng học phí ngay vào đầu năm học.

Thành thật cám ơn qúy vị.
Nhatrang ngày 14.12.03
Trần Đăng NhơnBảng Tổng Kết Quỹ Học Bổng 
do 
Cựu Học Sinh Nhatrang-Khánh hoà & Nhà Hảo Tâm 
trong và ngoài nước tài trợ

Qũy học bổng này bắt đầu hoạt động từ năm học 2000-2001

-Năm học 2000-2001 : cấp 40HS-SV với tổng số tiền là 28.2000.000

- Năm học 2001-2002: cấp cho 120 HS-SV với tổng số tiền là 83.400.000đVN

- Năm học 2003-2004: Qũy Học bổng cấp cho sinh viên các trường Đại học , Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp có hộ khẩu ở Nhatrang-Khánh hoà , làm 2 đợt 

- Đợt 1 ngày 12.10. 03 , cấp cho 35SVvớitổng số tiền là 37.250.000đVN
- Đợt 2 ngày 14.12. 03 , cấpcho32SV với tổng số tiền là 32.350.000đVN

Tổng cộng từ năm 2000 đến nay đã cấp học bổng cho 
- 227 học sinh , sinh viên
- với số tiền là 181.200.000đ. ( tương đương US$11,250 ).
Nhatrang , ngày 15. 12. 03
T.M. Ban Điều Hành Qũy Học Bổng
Trần Đăng Nhơn
15 Lê Chân , Nhatrang