Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

                             Thông cáo về ngày Hội Ngộ 2005 tại Houston
 

                                       Kính gởi các Thầy Cô và các bạn VT-NTH 
 
 

      Để kết hợp tình thân ái của các cựu học sinh Võ Tánh và Nữ Trung học Nha trang hiện cư ngụ tại Houston, TX, nên một ban chấp hành lâm thời đã được thành lập gồm những quí vị sau đây:

                 . Cố Vấn:                         Cô Trần thị Yến
                                                       Chị Điệp Mỹ Linh
                                                       Chị Nguyễn bạch Tuyết
 

               . Trưởng nhóm:                Anh Nguyễn Toàn Vẹn
               .  Phó nhóm:                    Chị Lê phạm Nhã
               . Thư ký:                          Chị Huỳnh Phương-Liên
               . Thủ quỹ:                        Chị Phạm mỹ Quỳnh
               . Trưởng ban Liên Lạc:       Anh Nguyễn văn Tâm
               . Trưởng ban Văn Nghệ:    Anh Nguyễn Đức Mỹ
               . Trưởng ban Xã hội:         Anh Trần thế Uyển

     Để kết chặt tình thân hữu của anh chị em VT-NTH tại Houston và sữa soạn cho ngày Hội Ngộ 2005 tại Houston chúng tôi đã tổ chức một buổi sơ ngộ tại nhà hàng Phố-Xưa vào tháng 11 vừa qua. Nhưng  ngay sau đó  anh trưởng ban Văn Nghệ Nguyễn Đức Mỹ,  và chị Cố vấn Điệp Mỹ Linh đã lần lượt từ chức. Trong kỳ đại hội VT-NTH vừa qua ở San Jose, CA, chúng tôi đã nhận lời để tổ chức ngày Hội Ngộ VT-NTH 2005 Houston ,TX. Đến nay, vì nhiều lý do nên chúng tôi những người có tên sau đây đã đồng ý tạm thời  giãi tán ban chấp hành lâm thời VT-NTH :

             .  Cố vấn:                            Cô Trần thị Yến
             .  Phó nhóm:                       Chị Lê phạm Nhã
             . Thư ký:                            Chị Huỳnh Phương-Liên
             . Trưỡng ban Liên Lạc:         Anh Nguyễn văn Tâm
             . Trưỡng ban Xã hội :          Anh Trần thế Uyên
 

     Do đó những tin tức và sinh hoạt về Ngày Hội Ngộ VT-NTH 2005 tại Houston tạm thời đình chỉ và sẽ có thông cáo sau. Xin thành thật cáo lỗi với qúi Thầy Cô và toàn thể anh chị em vì đã phụ lòng kỳ vọng của quí vị. Mong rằng một ngày gần đây, sau khi những khó khăn được khắc phục, chúng tôi sẽ cùng ngồi lại với nhau để sinh hoạt trong một tinh thần tương thân tương ái giữa các cựu học sinh VT-NTH và sẽ cùng nhau đi đến một mục đích chung và tốt đẹp cho nhóm.

                                             Kính chào thân ái

                               Houston ngày 17 tháng 12 nam 2004
 

                                           Đồng ký tên

                                     Cô Trần thị Yến
                                     Chị Lê phạm Nhã
                                     Chị Huỳnh Phương-Liên
                                     Anh Nguyễn văn Tâm
                                     Anh Trần thế Uyển