Make your own free website on Tripod.com
                       Họa sĩ THANH TRÍ
                     Thiệp Mời Triển Lãm

 

 
      Chương Trình Buổi Giới Thiệu
  Tập Tranh và Thơ của Họa Sĩ THANH TRÍ
     Ngày 09 tháng 04 năm 2005

-----
10:30 am - Phòng Triển lãm mở cửa dón tiếp Quan khách
11:30 am - Tiệc trà
01:30 pm - Khai mạc buổi giới thiệu Tập Tranh và Thơ
- Lời chào mừng Quan khách của Ban Tổ chức: Ông Nguyễn Ngọc Nhâm
- Giới thiệu Tác giả và Tác phẩm: Bà Bùi Bích Hà
- Họa sĩ Tác giả Thanh Trí cám ơn Quan khách
- Cảm nghĩ của Quan khách
- Diễn ngâm: Nghệ sĩ Hà Phương
- Sáo trúc: Nghệ sĩ Hải Bộ
*Và sự Góp mặt của Cựu học sinh Nữ Trung học Nha Trang
  MC: Hoàng Hương Thũy
Buổi triển lãm Tranh và giới thiệu Tập Tranh Thơ chấm dứt vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng 
ngày.

                    Thanh Trí

 
        Trân trọng kính mời:
  Vui lòng đến tham dự buổi triển lãm Tranh và giới thiệu   Tập Tranh Thơ của Họa sĩ Thanh Trí.

    Tổ chức tại cơ sở Báo Người Việt
     14771 - 14772 Moran St.
      Westminster, Ca 92683
       Tel: 714.892.8414
  vào ngày 09 tháng 04 năm 2005
 Dưới sự bảo trợ của Hội ái hữu Quốc Học Đồng  Khánh       Nam Cali
  Lớp 48-55 Khải Định Huế Nam Cali
  Nhóm cựu học sinh Nữ Trung học Nha Trang
  Nhóm Họa sĩ thân hữu Nam Cali
  Sự hiện diện của Quý vị là một vinh dự lớn lao cho
  Tác giả và Ban Tổ chức
         Ban Tổ chức
          Kính mời