Make your own free website on Tripod.com
 
THÔNG BÁO
 V/V Order  DVD

       Thưa quý Thầy Cô cùng các anh chị cựu học sinh VT & NTHNT. Ban Tổ chức Hội Ngộ Hè 2004 vừa qua có thực hiện một DVD kỷ niệm ngày Hội Ngộ. Hiện tại DVD đã hoàn chỉnh . Ban thực hiện sẽ mail đến quý Thầy Cô và các anh chị đã có tên trong danh sách  order.
Việc thực hiện DVD đã quá chậm ngoài ý muốn của Ban thực hiện, đã để cho quý Thầy Cô và các anh chị phải chờ đợi khá lâu.  Xin thành thật cáo lỗi cùng quý Thầy Cô và các anh chị.
        Hiện tại Ban phụ trách thực hiện DVD đã nhận đuoc order của quý Thầy Cô và các anh chị với danh sách đính kèm dưới đây:
 

    Danh sách Thầy Cô:
1.  Cô Phạm Thị Hải *
2.  Cô Cô Đỗ Thị Tuất
3.  Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung *
4.  Cô Tôn Nữ Dung Đài
5.  Cô Thanh Tâm
6.  Cô Vũ Thị Ngà 
7.  Cô Nguyễn Thị Thanh Trí *
8.   Cô Lê Thị Thanh Vân
9.  Cô Lan Hồ Huỳnh *
10. Cô Trương Thị Túy Trúc

    Danh sách học sinh :
1.  Trương Khương (3)
2.  Nguyễn Trần Thúy
3.  Bùi Thị Trường (3)
4.  Bùi Thị Lài (2) *
5.  Hồ Thanh Phong
6.  Dương Đề (2) *
7.  Mai Hoàng Anh 
8.  Mai Anh Trần
9.  Phạm Đức Vượng
10. Đoàn N.Liêm *
11. Nguyễn Lương Thuật *
12. Nghiêm Bạch Huệ *
13. Phạm Mỹ Quỳnh *
14. Nguyễn Thị Ngọc Diệp *
15. Trần Anh Thúy
16. Thái T. Diệu Nga (2) *
17. Nguyễn Thị Hoa
18. Lê văn Ngô (3)
19. Trần Hữu Bân (4)
20. Phạm Lang
21. Phạm Thị Thu ( Utah) * 
22. Hồ Văn Tâm *
23. Tuyến Ngô *
24. Thuận Lê và Trọng Trần
25. Trần Kiêm Kalăng *
26. Nguyễn Công Thuần *
27. Ngô Thị Thu *
28. Loan Anh Nguyễn *
29. Nguyễn Lê Hoà Diên (2) *
30. Nguyễn Ngọc Hội * 
31. Nguyễn T. Dạ Minh *
32. Trần Thiệu Điềm *
33. Phạm Thị Thu ( Canada)
34. Trần Thu Tâm
35. Lê Phương Lan
36. Nguyễn Mộng Loan
37. Nguyễn Trọng Khôi
38.Cung Thị Lan *
 

       Chú ý:
                 - Bên cạnh tên có number ( Ex: Bùi T. Trường (3) Số 3 là số lượng đã order.
                 - Bên cạnh tên có * (Ex: Trần Thiệu Điềm * ) Những anh chị đã trả tiền cho order của mình.
        Thưa quý Thầy Cô và các anh chị, danh sách trên nếu có gì không đúng hoặc còn thiếu sót, xin quý Thầy Cô và các anh chị gọi phone hoặc  email về cho Thu để kịp thời điều chỉnh. Anh chị có tên trong danh sách order bên trên xin gọi chi phiếu...về Ban thực hiện để nhận DVD .
        Giá 1 DVD 25 dollars ( không shipping )   /   1 DVD 30 dollars ( bao gồm shipping)
                                           Chi phiếu xin gởi: Thu Trần
                                             3645 Senter Road
                                             San Jose, Ca 95111
                                             Tel:  (408) 227-4976
                                                    (408) 892-3020
                                             email: thuthitran@aol.com

                                               T.M Ban thực hiện DVD
                                                    Trần Thị Thu